Skip to content ↓

Polish

EAL w Thornleigh Salesian College

Thornleigh Salesian College stara się zaspokajać potrzeby uczniów, dla których angielski jest językiem dodatkowym.
Chociaż jest jasne, że EAL nie jest SEN (`` specjalna potrzeba '') ani `` trudnością w nauce '', szkoła przyznaje, że uczniowie z EAL często mają dodatkową potrzebę dostępu do języka używanego przez personel i rówieśników oraz związane z tym kwestie związane z nauką, co może prowadzić do słabych wyników i izolacji.

Dlatego zawsze będziemy starać się:
Zapewnij uczniom EAL pełny dostęp do programu nauczania (i innych możliwości szkoły).
Bądź proaktywny w usuwaniu wszelkich barier, które stoją na drodze naszych uczniów EAL do wykorzystania ich potencjału.
Zapewnij naszym studentom EAL - szczególnie tym, którzy są nowicjuszami z zagranicy - bezpieczne, przyjazne środowisko, w którym są akceptowani, doceniani i zachęcani do udziału.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z kierownikiem EAL, panem C Tye pod numerem 01204301 351.


Polityka EAL
Nasza polityka EAL ma na celu:
• Określ, w jaki sposób nasza szkoła będzie wspierać i zapewniać uczniom język angielski jako dodatkowy język (EAL).
• Wyjaśnij role i obowiązki wszystkich osób zaangażowanych w zapewnianie uczniom EAL.